نقــاش فقیــر

Can't Win

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

کودکان نمی میرند

نسخه عربی نسخه انگلیسی 

زحمت انتشارش هم باشما عزیزان

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

مکتب

به مناسبت سالروز پیروزی جنگ 33 روزه . سیلی عظیم مسلمین بر صورت بزرگترین دشمن خدا

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فاصله ای به رسم ادب! 

 

 

 

نقمت و نعمت

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

با مرگ و زندگی

 

اقرار

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

خیلی ساده خیلی فلسفی

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

شاعر گرم

 

سالگرد دوم

سلام
با امروز می شود 2 سال. چه زود گذشت! با خودم گفته بودم وبلاگی راه بیاندازم و با سبکی که می بینید و بگی نگی تنوعی بود و جذابیتی، دغدغه هایم را بکشم و منتشر کنم. ظاهرا سال اول موفق تر بودم. از ابتدا سعی کردم اطرافیانم متوجه نشوند که بعضا شدند و کاسبی دوزار ثوابی ام به باد رفت. حقیر هم از تظاهر بدش نمی آید و نهایتا عمل بادآورده را باد می برد! بله! هرچند به مثابه آن شهید عزیز، ما هم به عشق لبخندی آمدیم.... بگذریم... که عشق آسان نمود اول! فکر کنم حدود 100 تا طرح شد... به هر حال با فاطمیه اول شروع شد و با فاطمیه دوم تمام! البته سال دوم تمام شد! اگر چیزکی در این وبلاگ وجود دارد که مورد رضای حضرت حق قرار گرفته، پیش کشی به حضرت زهرا سلام الله علیها...

حلال کنید.
ادامه دارد عمری اگر باشد...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 

<
مطالب قدیمی‌تر